Превод

Преводи онлайн, така започнахме и имаме богат опит. Превеждаме между български и английски, руски, немски, румънски, турски, гръцки, италиански, испански, португалски, полски, словашки, японски, китайски и др.

Можем да превеждаме и между чужди езици, например между английски и румънски, но тогава цената е по-висока. Цените започват от 5 лв на 100 думи. Свържете се с нас за актуална оферта и повече информация.

Запитване за превод
Изберете файлове, които искате да прикачитеМожете да качите до 10 файла

Понятието за превод и неговото значение може да бъде малко неясно. В края на краищата, в днешно време почти всички говорят английски. Това, което трябва да се каже или напише, може да се направи на английски език, а Google Translate може да реши всичко останало. Но дали наистина е толкова просто?

Езикът е много повече обаче от инструмент, който ни позволява да общуваме. Той е израз на културата, обществото и убежденията. По света съществуват хиляди култури, като всички те изразяват спецификата на своето ежедневие чрез собствените си езици. Представете си какви огромни културни богатства биха се изгубили, ако изведнъж се откажат от родните си езици и просто общуват на един универсален език.

Едновременно с това други езици може да се окажат неспособни да изразяват определени чувства, емоции или специфични описания.

Класически пример за това е немското „Schadenfreude“, което означава радост и удоволствие от това да наблюдаваш болката на другите. Елегантна дума, която лесно изразява специфично явление, но подобен израз не съществува в българските речници. В това отношение немският може да изглежда по-богат език.

Значение и цел на превода

Но как можете да научите за тези явления? Как можете да научите повече за различните култури и да започнете да виждате света през техните очи? Със сигурност не може да се очаква от вас да научите всички езици. Трябва да има по-лесен начин – превода.

Преводът е нещо повече от промяна на думите от един език на друг. Преводът изгражда мостове между културите. Той ви позволява да се запознаете с културни явления, които иначе биха били твърде чужди и далечни, за да ги възприемете през собствената си културна леща.

За да се изградят тези мостове обаче, са необходими умели преводачи. Преводачите са хора, които имат почти перфектни познания както за езика и културата на източника, така и за езика и културата на преводача. Те знаят точно как да уловят това „Schadenfreude“ и да го прехвърлят към вас. Те могат да използват няколко думи повече или дори да променят формулировката на цял параграф, но смисълът на оригинала ще бъде предаден. Тогава можете да започнете да разбирате чуждите понятия, които са били прехвърлени на родния ви език.

Значението на превода в бизнеса

Разбира се, не можем да забравим и икономическия сектор. Без превод бизнесът, какъвто го познаваме, не би съществувал. Преводът несъмнено подхранва световната икономика. Всеки един бизнес гигант има една обща черта: силна зависимост от чуждестранните отношения. Те носят много предимства, като например:

  • по-ниски производствени разходи,
  • специалисти, които иначе не са на разположение в родната страна
  • и повече пазари, в които да се инвестира.

Това означава, че милиони проектни документи, търговски споразумения, договори или просто обикновени ръководства се нуждаят от превод. Освен това много срещи и одити се нуждаят от устен превод. Всичко това изисква висококачествени професионалисти в областта на писмените и устните преводи.

Ако се нуждаете от превод на някакъв текст за вашия сайт, можете да ни се доверите. Проектът ви е в добри ръце и информацията ви ще бъде предадена точно и изтънчено на целевия език.

Без никакво съмнение нашето общество разчита на превода. Всички ние щяхме да бъдем в много по-лошо положение, ако преводите не съществуваха. Изгубените огромни богатства биха били не само културни, но и материални. За щастие това вероятно никога няма да се случи, тъй като днес глобализацията е навсякъде.

В миналото е било обичайна практика да се превеждат и разпространяват нови знания от чужди източници на английски език. По този начин трактатите на Маркс не са били ограничени до немскоезичния свят, нито пък Леви-Строс е бил отхвърлен в изключителната сфера на френските академични среди. Чрез превод новото знание става достъпно за изследователи и учени от цял свят, които не владеят оригиналния език.

Предизвикателствата, породени от необходимостта да се публикува уникален текст

Недостигът на преводи води до втори проблем. Много хора са се заели да публикуват съдържание по сайтовете си на английски език, дори когато не владеят езика. Това гони хората. Лошото качество на това съдържание не помага нито на сайта за по-доброто му класиране, нито на аудиторията да се ориентира по-лесно.

Справяне с езиковата пропаст

Това са всички нюанси, които софтуерите за превод не могат да хванат. Не се подлъгвайте да използвате такъв текст, защото той няма да ви донесе необходимите позитиви. Нещо повече, дори може да ви навреди по един или друг начин. Винаги се доверявайте на хора, които са учили езика и могат да уловят всички онези малки неща, които остават скрити за останалите като значение.